Programa d’estudis a distància – CNED, WOLSEY HALL OXFORD, K12 INTERNATIONAL ACADEMY, CIDEAD


Le Bon Cours - CNED - Academia de refuerzo escolar - Castelldefels

Le Bon Cours és una academia de reforç escolar. Estem especialitzats en acompanyar els alumnes, d’entre 6 i 18 anys, en del seu idioma d’estudi: francès, anglès, català o castellà.

Avantatges:

 • Escolarització i graduació amb el programa:
  • americà amb K12 INTERNATIONAL ACADEMY,
  • britànic amb WOLSEY HALL OXFORD home schooling,
  • francès amb CNED (Centre National d’Éducation à Distance),
  • espanyol amb CIDEAD (Centro Integrado De Enseñanza A Distancia)
 • Classe supervisada per 1 o 2 professors qualificats I versàtils en Humanitats (LLengua I Socials) i en Ciències (Matemàtiques, Física, Química, Biologia I Geologia)Ajut i explicacions d’un professor qualificat
 • Garantia que les tasques setmanals estaran fetes a temps
 • Control dels deures fets i enviats
 • Informe mensual dels èxits i dificultats per als pares

A alumnes des de 5è de primària  a 2on de Batxillerat que necessiten:

 • Seguiment diari per a organitzar les seves feines
 • Ajut per entendre i fer els exercicis
 • Mètodes per treballar de manera més eficaç
 • Repàs dels conceptes difícils o mal entesos
 • Escolarització personalitzada per ser atletes, músics, artistes i expatriats
 • Escolarització completa:
  • En grups reduïts (2 a 8 alumnes), de tot curs, a l’acadèmia
  • 3 a 4 hores 30 diàries
 • Escolarització partial:
  • En grups reduïts (1 a 5 alumnes), de tot curs, a l’acadèmia
  • De 5 a 15 hores setmanals
 • Escolarització completa:
  • 3 a 5 dies a la setmana, al matí de les 9h30 a les 14h00 i a la tarda de les 17h00 a les 20h00, fora de les vacances escolars
 • Escolarització partial:
  • 3 a 5 dies a la setmana, al migdia i a la tarda des de les 16h00, fora de les vacances escolars
 • Inscripció a un programa a distància
 • 2 hores mínim de treball personal diària per l’alumne
 • Seguiment dels deures per els pares